Juha Sääski

ti 13.8.2019

– Häpeä on yksi ihmisen perustunteista joka liittyy mm. yksilön elossa säilymiseen. Häpeän pelko on estänyt käyttäytymistä, joka olisi johtanut hylkäämiseen ja yhteisön ulkopuolelle karkottamiseen.

Maalauksissani häpeä näyttäytyy mm. sosiaalisten ilmiöiden ja perinteisten sukupuoliroolimallien välityksellä. Häpeän käsite muuttuu jatkuvasti; asiat joita pidettiin häpeällisinä pari- kolmekymmentä vuotta sitten eivät sitä enää tänään välttämättä ole. Häpeällisten asioiden salaamisesta ja piilottelusta on siirrytty jopa häpeän julkistamiseen. Muiden tekijöiden ohella mm. tosi-TV-formaatit ovat vaikuttaneet kulttuuriseen muutokseen. Joissakin maalauksissani häpeällistä on poliittisen vallan väärinkäyttö, ja se kuinka olemme antaneet yhteiskuntiemme muuttua talouden ehdoilla, ihmisarvon ja luonnon kustannuksella. Häpeän pelko voi johtaa myös kohtuuttomaan oman elämän kaventamiseen (mitä ne muut ajattelevat!).

Rajoitettu määrä huumoria ja komiikkaa toimii teoksissani etäännyttävänä elementtinä ja toivon symbolina, ja parodian avulla pyrin saamaan todellisuuden luonteen selkeämmin näkyviin. Metaforien, surrealististen ja absurdien assosiaatioiden avulla asioiden eri puolet ja keskinäiset suhteet näyttäytyvät paljaampina mutta eivät kuitenkaan ole liian kaukana todellisuudesta.

Komediallisiin elementteihin sisällytän kliseitä ja naiiviuksia, joilla pyrin saamaan asioihin uuden, mutta ei liian vitsikkään pilailevan näkökulman mikä tuhoaisi sisällölliset pyrkimykset.

Yhdistän maalauksissani tragikoomisia, ristiriitaisia elementtejä ilmaistakseni ihmiselämän paradoksaalisuutta. Charlie Chaplinin sanoin: ”Elämä on traagista läheltä katsottuna mutta komediaa kauempaa tarkasteltuna”.

-Juha Sääski, Åminneforsissa 30.7. 2019

Juha Sääski (s. 1952) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka valmistui Suomen Taideakatemian koulusta, nyk. Kuvataideakatemia 1977. Hän asuu ja työskentelee Åminneforsissa. Juha Sääski on osallistunut lukuisiin yksityis- ja yhteis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Taiteen tekeminen merkitsee hänelle ihmisten maailmassa mukana olemista omalla sanattomalla kommunikaatiolla, luottamalla ihmisen esiverbaaliseen tasoon, kykyyn tulkita ja kokea merkityksiä sanattomalla, kuvallisella tasolla.

www.juha-saaski.fi
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi
Instagramissa: juhasaaski

TEOKSET

Miehen häpeä
Öljy kankaalle, 150 x 300 cm, 2015

Häpeällistä 1
Öljy kankaalle, 120 x 140 cm, 2014-18

Katujen risteys
Öljy kankaalle, 120 x 150 cm, 2019

Häpeällistä 6
Öljy kankaalle, 130 x 150 cm, 2018-19

Häpeällistä 5
Öljy kankaalle, 120 x 100 cm, 2016

Teoskuvat: Juha Sääski