Klaus Kopu

ma 21.9.2015

Pako 2015 - Klaus Kopu

PAKO
Vuodelta 2015,
Akryyli ja öljy kankaalle, 140 x 115 cm

Maalaus on kokijalleen luovan prosessin lähtökohta, sen kokeminen on realiaikaista analyysiä ja älyllistä ponnistelua, jonka merkitys on yksilön omien luovien resurssien löytäminen perinteiden ja yleisten näkemysten ulkopuolelta.

Kyllä, ottakaa mitä haluatte.
Onko varmaa, että haluatte sitä äärettömiä kertoja?

–Klaus Kopu

KLAUS KOPU
Klaus Kopu ei arkaile eikä säästele värejä. Tunteet purkautuvat väkevinä kuvina spontaanisti usein suurikokoisissa töissä. Runsaus on tarkkaan harkittua. Kopu tunnetaan abstraktin ekspressionismin ja informalismin rohkeana tulkkina, jonka teoksissa kokonaisuus on harmoninen ja lopputulos tietoisesti rakentunut kokonaisuus.

Mark Rothko, Gerhard Richter sekä Jackson Pollock ovat innoittaneet Kopua voimakkaaseen värien käyttöön ja kerrokselliseen työskentelytapaan, jossa pintarakenteet korostuvat ja materiaalisuus nousee vahvasti ja itsevarmasti osaksi katsojan elämystä.

Musiikki ja kirjallisuus merkitsevät Klaus Kopulle inspiraation lähdettä. Johann Sebastian Bachin barokkimusiikki on lähellä sydäntä, samoin Arnold Franz Walter Schönbergin atonaalinen musiikki sekä Kaija Saariahon nykymusiikki. Sointukuvioista ja juoksutuksista rakentuu värien, muotojen ja kerrosten eheä harmonia, jota voimme tutkia Kopun töissä.
Kirjallisuus on ollut vahvasti läsnä Kopun taiteilijauran alusta lähtien. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena ovat Nietzsche, Gilles Deleuze, pianisti Glenn Gould ja Thomas Bernhard.

Klaus Kopu on syntynyt 1978 Loimaalla.
Asuu ja työskentelee sekä Loimaalla että Helsingissä.

http://klauskopu.com