Elina Aho

pe 18.3.2016

Elina Aho - Embodied City, New York

Galleriassa nähtävänä kaksi teosta sarjasta
Embodied City, New York
Värikäs teos (kuvassa), sekatekniikka tapetille, vuodelta 2015
Mustavalkoinen teos, hiili tapetille, vuodelta 2015

Työskentelin New Yorkin Suomen Kulttuuri-instituutin residenssissä huhti–kesäkuussa 2015. Kiinnostuin tutkimaan kehollista ja moniaistista havaintokokemusta kaupungista. Inspiroivaa oli erityisesti arkkitehtuurinen skaala, katutaide, tilallinen kokemus, kaupunkiympäristön muodot, värit, viivat ja rakenteet, sekä piirustus ja maalaus muistiinpanemisen välineenä.

Työskentelyni materiaaliksi muotoutui tapetti, joka kiehtoi mate-riaalina sen keveyden ja skaalan vuoksi, sekä mahdollistaen jäljenjättämisen/piirustuksen eleen taltioimisen mahdollisimman suorasti ja intuitiivisesti.
Koen maalauksen ja piirustuksen eräänlaisena jäljenjättämisenä – pohdin, mitä merkitsee jälki, minkälaisen jäljen jätän. Työskentelyssäni yhdistyvät niin aistihavainnot vahvana lähtökohtana kuin intuitiivinen työskentely materiaalien, valon, värien ja työvälineiden maailmassa.

– Elina Aho

ELINA AHO
Elina Aho (s. 1981) on maalauksen, piirustuksen, monitaiteisen performanssin, aikuistaidepedagogiikan ja organisaatioiden taidelähtöisen kehittämisen parissa toimiva kuvataiteilija.

Aho on valmistunut The Glasgow School of Arts´sista 2012 taiteen maisteriksi (pääaineenaan käytäntö-lähtöinen taiteellinen tutkimus/ maalaus).

Elina Aho on lisäksi valmistunut Taideyliopiston jatkokoulutuksesta Taiteelliset interventiot työelämään (2015). Aho on koulutukseltaan myös psykologian maisteri (v.2006). Aho on pitänyt 12 yksityisnäyttelyä ja osallistunut 34 yhteisnäyttelyyn Suomessa ja ulkomailla. Aho on työskennellyt erilaisissa monitaiteisissa ja -tieteisissä yhteistyöprojekteissa mm. Helsingin yliopisto ja Sitra (Valtakunnallinen ilmastonmuutoksen opetuksen kehittämishanke, 2015-2016) ja Helsingin kaupunginkanslia (HelCre-projektin nuori taiteilija 2014-2015).
Aho on Muu ry:n ja Helsingin taiteilijaseuran jäsen, sekä Pro Soveltavan taiteen hallituksen jäsen. Aho on kehittänyt Ruumiinkuvia-nimisen täydennyskoulutuskurssin eri alojen taiteilijoille ja terapeuteille, jota hän on opettanut Kriittisessä korkeakoulussa, Otavan Opistossa, Taidekoulu Maassa ja Teatterikorkeakoulussa.

Internet-portfolio:
elinaaho.carbonmade.com
www.fciny.org/program/elina-aho