Elina Aho-Brennan

Sat 27.8.2022

BODYLANDSCAPES – Aistimuksia kehosta
Maalauksia, luonnoksia ja croquis-piirustuksia

Taiteellisen työskentelyn ytimessä on ruumiillisuus ja havainto, kehon ja aistien välittämät aistimukset, sekä maalauksen ja piirustuksen fyysisyys, ele, tapahtuma ja jälki. Elina on loputtoman kiinnostunut ihmisestä ja kehollisesta, moniaistisesta havainnosta, liikkeen ja hengittävän elinvoiman tavoittamisesta, ihmiselämän ihmeestä.

Havainnon uskomaton rikkaus avautuu maalatessa ja piirtäessä koko kehon kokemuksena. Piirustuksen nopea, intuitiivinen, fyysinen ele sekä maalauksen materiaalisuus ja aistimuksellisuus kiehtovat häntä loputtomasti.
Maalauksen ja piirustuksen Elina kokee eräänlaisena jäljenjättämisenä – hän pohtii, mitä merkitsee jälki, minkälaisen jäljen jättää. Työskentelyssä yhdistyvät niin aistihavainnot vahvana lähtökohtana kuin intuitiivinen työskentely materiaalien, valon, viivan, värien ja työvälineiden maailmassa. Maalauksen ja piirustuksen välinen dialogi, värin ja viivan vuorovaikutus, sekä abstraktion ja esittävän kohtaaminen on lisäksi tärkeää työssä. Elina työskentelee paljon elävästä mallista. Hän pyrkii tuomaan maailmaan maalauksen ja piirustuksen vapautta, iloa sekä rohkeutta oman äänen ilmaisuun.

-Näyttelyssä esillä on maalauksia, luonnoksia ja croquis-piirustuksia vuosilta 2019-2022. Teoksissa olen pureutunut kehollisiin, sisäisiin havaintoihin sekä ulkoisen ja sisäisen maailman kohtaamispisteeseen. Miten sisäinen maisema sulautuu ulkoiseen maailmaan? Mikä on ihmisessä muuttumatonta ydintä, kun kaikki näyttää olevan jatkuvassa liikkeessä ja muutoksessa? Miten intiimiys ja kosketus voi tulla eläväksi teokseen? Kiinnostavaa on lisäksi, miten esimerkiksi maali ja hiili voivat tuoda kehon sisäistä ja subjektiivista kokemusta yleiseksi, Elina kertoo.

Elina Aho-Brennan (s. 1981) työskentelee vapaana kuvataiteilijana. Hän vie taidetta erilaisiin ympäristöihin tutkivalla ja kokeellisella otteella. Hän toimii lisäksi aikuistaidepedagogiikan ja koulutuksen parissa. Elina on toiminut pioneerimaisesti taiteilijana organisaatioissa ja monialaisissa yhteistyöprojekteissa. Elina Aho-Brennan on koulutukseltaan taiteen maisteri Glasgow School of Art’in maalauksen osastolta 2012 sekä psykologian maisteri Helsingin yliopistosta 2006. Taiteellisen työskentelyn osana Elina Aho-Brennan tekee myös tilaustöitä ja croquis-piirustuksia erilaisissa yhteisöissä. Esimerkiksi nopeita muotokuva-croquis-piirustuksia näyttelykävijöistä tai työyhteisön jäsenistä.

elinaaho.com
Instagramissa elinaahostudio
Email: aho.elina@gmail.com

TEOKSET

Katso myös:
Riku Taneli Toivonen

Buy art

You can buy all art displayed thru us. Contact us by email or call +358 50 307 7911.